Norges evige konge

Forfatter: Idar Kjøsvik

Boktittel:  Norges evige konge – 12 aspekter ved moderne Olavsarv

Layout og design: Lars Lilleby Macedo. 

Trykk: Livionia

Språk: Norsk.

Format: 170×240

Sider: 165

Innbinding: Softcover.

Boka er utgitt på Embla akademisk høsten 2021.

Om boka:

Nasjonaljubileet 2030 nærmer seg raskt. Året 1030 står for kristningen av Norge, innføring av kongedømmet og opprettelse av nasjonalstaten. Norge blir en del av Europa, og verdier fra hele verden blir en del av Norge.
2030 synliggjør at fellesskapet mellom oss som bor i Norge har dype røtter – og at fortellingen om Norge må inkludere alle. Historien forteller at St. Olav er den som holder det hele sammen. Men i vår tid er det uklart hva dette betyr. Derfor er denne bokens tittel «Norges evige konge?» og spørsmålet er om arven etter Olav den Hellige har noe å si for fremtidens Norge.

Arven etter helgenkongen er mangfoldig. Den har et utall betydninger og ingen fastlagt definisjon. Likevel må vi gi arven et innhold for vår egen tid. Denne boken løfter frem tolv mulige aspekter ved Olavsarven. Embla Akademisk gir den ut som første bok i serien «Norge mot 2030».

Denne boken ble skrevet ferdig den 22. juli. Ti år etter attentatet i Oslo og på Utøya. Den dagen ble tilværelsen vår rystet i grunnvollene. Dette ble forfatterens personlige startpunkt for en ny verdilære som kanskje kan hjelpe noen med å finne en vei fremover. Så lite – og så stort – er målet med denne boken og arbeidet med begrepet «Olavsarv».

Utdrag fra boka: