Mære 1021-2021

Forfattere: Øystein Ekroll, Bodil Østerås, Lars Forseth, Helle V. Stuedal, Merete Røskaft, Margrethe C.Stang og Geir Grønnesby

Boktittel:  Mære 1021-2021

Layout og design: Lars Lilleby Macedo. 

Forsidefoto: Lars Lilleby Macedo

Trykk: Livionia

Språk: Norsk.

Format: 210×277

Sider: 340

Innbinding: Stivbind

Boka er utgitt på Embla Akademisk høsten 2021.

Om boka:

Mære har vore eit maktsenter i over 1000 år. Arkeologiske utgravingar og historiske kjelder syner at her har folk vore samla til religiøse ritual lenge før kong Olav Haraldsson drap Olve på Egge under eit blot på Mære i 1021. Med bygginga av kyrkje skulle denne tradisjonen fortsette, heilt fram til vår eiga tid. Jubileet i 2021 utgjorde difor ei unik sjanse til å dykke ned i ein meir enn tusenårig tradisjon knytt til store spørsmål om makt og symbol, religion og tru, kulturelle endringar og identitet, og i forlenginga av det: Dei mange forteljingane i samfunnet. Resultatet av arbeidet finn du i denne boka. 

Utdrag fra boka: