Bygdebok for Stod, Kvam og Egge

Utgiver: Forr historielag, Egge historielag og Kvam historielag.

Boktittel: Bygdebok for Stod, Kvam og Egge. (I alt ni bind)

Layout og design: Lars Lilleby Macedo. 

Format: 170 x 240

Sider: 450 til 680 (2006-2016)

Innbinding: Stivbind.

Om Bygdebok for Stod, Kvam og Egge: 

Bygdebok-historien for Stod, Kvam og Egge skal bestå av i alt ni bind. Bind 1 ble utgitt i 2006, og pr. 15.01.2021 jobber både Forr historielag og Egge historielag med nye bind.

Bind II (avbildet) går fra cirka 1660 til cirka. 1860 – og historien om folket i det gamle prestegjeldet blir lagt fram. Her finnes det mange små fortellinger om strevet for det daglige brød – om glede og sorg ved fødsel og død. Det fortelles om bokstavene som skulle formes til ord og gi en gløtt inn i en annen verden. Kort sagt får vi lese historien om et samfunn som var i ferd med å bli mer organisert og som var i rivende utvikling.  Det er Jarle Skjei som har vært redaktør og som har skrevet hoveddelen av boken. Margunn Skjei Knudtsen har skrevet om befolkningsforhold og folketallsutvikling. I tillegg til at hun tar oss med på en tidsreise hvor vi går noen århundre tilbake i tid og får et innblikk i livets store høytider – litt om både kirke og folk. Odd Asbjørn Mediås har tatt for seg den tidlige skolehistorien, det vil si undervisningen på 1600- og 1700-tallet. Han har også skrevet om skoleforholda i Stod på 1800-tallet. 

Boken er blitt svært innholdsrik. Den dekker både lekmann og fagmannens interesser. Bygdehistorien byr på spennende lesestoff som kan brukes både til fordypning og for generell lokalkunnskap.