Hilsen fra Steinkjer II

Forfatter: Erling Koldaas og Lars Lilleby Macedo.

Boktittel: Hilsen fra Steinkjer – 1940 til 1980. 

Layout og design: Lars Lilleby Macedo. 

Språk: Norsk.

Format: 260 x 200.

Sider:  160.

Innbinding: Stivbind.

Farger 4+4.

Utgitt av Embla Forlag høsten 2014. 

Om boka: Denne boken er en oppfølger til suksessen «Hilsen fra Steinkjer» som viste byen gjennom postkort fra forrige år-hundreskifte og fram til bombesøndagen i april 1940.

«Hilsen fra Steinkjer II» tar for seg tiden fra 1960 til 1980, og viser hvordan Steinkjer stiger opp av ruinene og utvikle seg til en blomstrende småby. Gjenreisningen var et krafttak uten sidestykke, og det er imponerende hva en liten by utrettet i det første tiåret etter 1945. Byen har vokst i utstrekning – nye bydeler ble skapt og fjorden tatt i bruk til forretninger og industri. Med storkommunen i 1964 ble det skapt grunnlag for ytterligere vekst, men byen har helt frem til i dag klart å bevare mye av sitt småbypreg. Vi håper og tror at dette blir en minnebok for de 40 årene den spenner over, og at mange vil kjenne seg igjen, og huske hvordan byen var for et knippe tiår tilbake i tid.

Utdag fra bokas layout: