Jorda og Folket

Forfatter: Kolbjørn Almlid.

Boktittel: Jorda og folket – Grenda ved Holmfetbukta innerst i Beitstadfjorden gjennom 1500 år.

Layout og design: Lars Lilleby Macedo. 

Illustrasjoner: Kolbjørn Almlid.

Trykk: InterFace Media. 

Språk: Norsk.

Format: 215 x 200.

Sider: 307.

Innbinding: Stivbind.

Farger 4+4.

Utgitt av forfatterne sommeren 2020. 

Om boka: Forfatter Kolbjørn Almlid har tatt for seg grenda rundt Holmfetbukta innerst i gamle Beitstaden fra den første gården ble rydda. Det er skralt med kilder, men vi vet så mye at vi kan beskrive noe og «tegne bilder». Etter hvert ble det ei grend med seks gårder før Svartedauden tok livet av fire. Bare to ble rydda på nytt. Storsamfunnet ble bedre organisert og stormenn, konger og kirka skattla og bøtela bøndene som var leilendinger. Øvrigheta trengte penger. Husmennene ble en ny viktig stand. Politikken ble tydeligere på 1800-tallet. Det ble
ordninger for skole og helse og veier. I hvor stor grad slo lover og forordninger inn i Bukta?

I dag er det fremdeles fire gårder, men drifta er helt annerledes. På det meste var folketallet mellom 80 og 100 i Bukta og alle «var med». Slik er det ikke i dag. Men jorda ligger der slik den alltid har gjort, og bøndene har vært gode forvaltere fordi de har vært avhengige av godt jordsmonn for å produsere mat. Uten små samfunn blir det ikke store.

«Kolbjørn Almlid skriver godt om ei grend gjennom tidene. Så setter han grenda inn i nasjonal sammenheng, og kombinasjonen har blitt verdifull lokalhistorie. Stort sett er han nøktern fagmann, men kan også bruke humor og fantasi». Olav Skjevik, historiker.

Utdag fra bokas layout: