Beitstaden Historielag

Utgiver: Beitstaden Historielag

Boktittel: Årsskrift

Layout og design: Lars Lilleby Macedo. 

Trykk: InterFace Media. 

Språk: Norsk.

Format: 148 x 210 (A5)

Sider: 152 (2020)

Innbinding: Softcover.

Farger 4+4.

Om boka: Beitstaden Historielag har gitt ut «Årsskrift» i 40 år. Årsskrift 2020 er 41. utgaven av den tradisjonsrike boka.

Utdag fra bokas layout: